PHÒNG STANDARD FAMILY

PHÒNG STANDARD FAMILY

PHÒNG STANDARD FAMILY

PHÒNG STANDARD FAMILY

PHÒNG STANDARD FAMILY

Các loại phòng

 • PHÒNG STANDARD FAMILY
 • PHÒNG STANDARD FAMILY
 • PHÒNG STANDARD FAMILY
 • PHÒNG STANDARD FAMILY
 • PHÒNG STANDARD FAMILY
 • PHÒNG STANDARD FAMILY
Chi tiết Bình luận

Phòng khác

PHÒNG SUPERIOR DOUBLE

Giá: 660.000 đ / Đêm

Phòng DELUXE DOUBLE CITY VIEW

Giá: 780.000 đ / Đêm

PHÒNG DELUXE DOUBLE

Giá: 705.000 đ / Đêm

PHÒNG DELUXE TRIPLE

Giá: 1.060.000 đ / Đêm

Thông tin đặt phòng